Skriftliga förklaringar
5 träff(ar) för "7:e valperioden, de Lange Esther"  
Bortfaller
PE 510.027v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0007
Författare : Claudiu Ciprian Tănăsescu,  Carl Schlyter,  Esther de Lange,  Anna Rosbach,  Rebecca Taylor,  Nirj Deva,  Eleni Theocharous,  Michèle Striffler,  Glenis Willmott,  Marek Henryk Migalski,  Marc Tarabella,  David Martin,  Marie-Christine Vergiat,  Edit Bauer
87k  45k 
om hotet från multiresistent tuberkulos i Europa
Ingiven : 15/04/2013
Frist : 15/07/2013
Antal undertecknare : 202 - 15/07/2013
Bortfaller
PE 482.916v01-00 Or. EN   P7_DCL(2012)0006
Författare : George Lyon,  Esther de Lange,  Dan Jørgensen,  Marit Paulsen,  Janusz Wojciechowski
105k  47k 
om tillämpningen av förbudet mot individuella suggboxar som träder i kraft den 1 januari 2013
Ingiven : 12/03/2012
Frist : 14/06/2012
Antal undertecknare : 165 - 14/06/2012
Antagen
PE 477.504v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0049
Författare : Dan Jørgensen,  Esther de Lange,  Pavel Poc,  Carl Schlyter,  Andrea Zanoni
102k  45k 
om inrättande av en maximal reslängd på 8 timmar för transporter i Europeiska unionen av djur som förs till slakt
Ingiven : 30/11/2011
Frist : 15/03/2012
Datum för antagande : 15/03/2012
Antagen text : P7_TA(2012)0096 (förteckningen över undertecknare är tillgänglig via en länk i den antagna texten)
Antal undertecknare : 395 - 15/03/2012
Bortfaller
PE 476.196v01-00 Or. EN   P7_DCL(2011)0046
Författare : Alyn Smith,  Bairbre de Brún,  Esther de Lange,  Jörg Leichtfried,  Marit Paulsen
99k  45k 
om saluföring av ägg från höns som hålls i förbjudna burar
Ingiven : 14/11/2011
Frist : 16/02/2012
Antal undertecknare : 115 - 13/03/2012
Bortfaller
PE 431.564v01-00 Or. EN   P7_DCL(2009)0059
Författare : Carlo Fidanza,  Esther de Lange,  Rareș-Lucian Niculescu,  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Marco Scurria
105k  46k 
om att utropa den 9 november, årsdagen för Berlinmurens fall, till Europadagen för försoning
Ingiven : 04/11/2009
Frist : 17/02/2010
Antal undertecknare : 82 - 17/02/2010
Rättsligt meddelande