Pisemne deklaracje
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ehrenhauser Martin"  
Wygasła
PE 464.001v01-00 Język oryginału DE   P7_DCL(2011)0018
Autorzy : Martin Ehrenhauser
102k  47k 
dotyczące umów międzynarodowych w sprawie korupcji i finansowania partii politycznych
Data otwarcia : 09/05/2011
Termin : 15/09/2011
Liczba sygnatariuszy : 39 - 16/09/2011
Informacja prawna