Skriftliga förklaringar
1 träff(ar) för "7:e valperioden, Ehrenhauser Martin"  
Bortfaller
PE 464.001v01-00 Or. DE   P7_DCL(2011)0018
Författare : Martin Ehrenhauser
98k  44k 
om en internationell överenskommelse om korruption och partifinansiering
Ingiven : 09/05/2011
Frist : 15/09/2011
Antal undertecknare : 39 - 16/09/2011
Rättsligt meddelande