Písemná prohlášení
1 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Michel Louis"  
Nevzato v potaz
PE 507.495v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0006
Autoři : Michèle Striffler,  Louis Michel,  Dan Jørgensen,  Raül Romeva i Rueda,  Kartika Tamara Liotard,  Santiago Fisas Ayxelà,  Sirpa Pietikäinen,  Cristian Dan Preda,  Iva Zanicchi,  Sonia Alfano,  Gianni Vattimo,  Andrea Zanoni
89k  48k 
o okamžitém zastavení týrání a špatného zacházení, kterému jsou vystaveni chrti v Evropě
Datum zahájení : 15/04/2013
Platné do : 15/07/2013
Počet signatářů : 221 - 15/07/2013
Právní upozornění