Skriftlige erklæringer
1 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Michel Louis"  
Bortfaldet
PE 507.495v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0006
Stillere : Michèle Striffler,  Louis Michel,  Dan Jørgensen,  Raül Romeva i Rueda,  Kartika Tamara Liotard,  Santiago Fisas Ayxelà,  Sirpa Pietikäinen,  Cristian Dan Preda,  Iva Zanicchi,  Sonia Alfano,  Gianni Vattimo,  Andrea Zanoni
87k  57k 
om øjeblikkelig indstilling af den tortur og mishandling, som mynder udsættes for i Europa
Åbningsdato : 15/04/2013
Frist : 15/07/2013
Antal underskrifter : 221 - 15/07/2013
Juridisk meddelelse