Kirjalliset kannanotot
1 osumaa haulle "7. vaalikausi, Michel Louis"  
Rauennut
PE 507.495v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0006
Esittäjät : Michèle Striffler,  Louis Michel,  Dan Jørgensen,  Raül Romeva i Rueda,  Kartika Tamara Liotard,  Santiago Fisas Ayxelà,  Sirpa Pietikäinen,  Cristian Dan Preda,  Iva Zanicchi,  Sonia Alfano,  Gianni Vattimo,  Andrea Zanoni
82k  45k 
vinttikoirien kidutuksen ja huonon kohtelun välittömään lopettamiseen Euroopassa
Jättämispäivä : 15/04/2013
Raukeamispäivä : 15/07/2013
Allekirjoittajien lukumäärä : 221 - 15/07/2013
Oikeudellinen huomautus