Rašytinės deklaracijos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Michel Louis"  
Nebegalioja
PE 507.495v01-00 Arba EN   P7_DCL(2013)0006
Autoriai : Michèle Striffler,  Louis Michel,  Dan Jørgensen,  Raül Romeva i Rueda,  Kartika Tamara Liotard,  Santiago Fisas Ayxelà,  Sirpa Pietikäinen,  Cristian Dan Preda,  Iva Zanicchi,  Sonia Alfano,  Gianni Vattimo,  Andrea Zanoni
87k  49k 
dėl neatidėliotino kurtų kankinimų ir netinkamo elgesio su jais Europoje nutraukimo
Pateikimo data : 15/04/2013
Galioja iki : 15/07/2013
Pasirašiusiųjų skaičius : 221 - 15/07/2013
Teisinis pranešimas