Rakstiskas deklarācijas
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "7. parlamentārais sasaukums, Michel Louis"  
Zaudējis spēku
PE 507.495v01-00 Oriģinālvaloda EN   P7_DCL(2013)0006
Autori : Michèle Striffler,  Louis Michel,  Dan Jørgensen,  Raül Romeva i Rueda,  Kartika Tamara Liotard,  Santiago Fisas Ayxelà,  Sirpa Pietikäinen,  Cristian Dan Preda,  Iva Zanicchi,  Sonia Alfano,  Gianni Vattimo,  Andrea Zanoni
87k  48k 
par to, ka Eiropā nekavējoties jāizbeidz kurtu sugas suņu spīdzināšana un slikta izturēšanās pret tiem
Sākuma datums : 15/04/2013
Zaudē spēku : 15/07/2013
Parakstītāju skaits : 221 - 15/07/2013
Juridisks paziņojums