Declaraţii scrise
1 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Michel Louis"  
Caducă
PE 507.495v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0006
Autori : Michèle Striffler,  Louis Michel,  Dan Jørgensen,  Raül Romeva i Rueda,  Kartika Tamara Liotard,  Santiago Fisas Ayxelà,  Sirpa Pietikäinen,  Cristian Dan Preda,  Iva Zanicchi,  Sonia Alfano,  Gianni Vattimo,  Andrea Zanoni
85k  62k 
referitoare la încetarea imediată a actelor de tortură și de maltratare la care sunt supuși ogarii în Europa
Data deschiderii : 15/04/2013
Data limită : 15/07/2013
Numărul de semnatari : 221 - 15/07/2013
Notă juridică