Pisne deklaracije
Rezultati: 1 za besede: "7. mandat, Michel Louis"  
Zastarano
PE 507.495v01-00 Iz. (jezik izvirnika) EN   P7_DCL(2013)0006
Avtorji : Michèle Striffler,  Louis Michel,  Dan Jørgensen,  Raül Romeva i Rueda,  Kartika Tamara Liotard,  Santiago Fisas Ayxelà,  Sirpa Pietikäinen,  Cristian Dan Preda,  Iva Zanicchi,  Sonia Alfano,  Gianni Vattimo,  Andrea Zanoni
86k  59k 
o takojšnjem prenehanju mučenja hrtov in slabega ravnanja z njimi v Evropi
Datum predložitve : 15/04/2013
Pretek roka : 15/07/2013
Število podpisnikov : 221 - 15/07/2013
Pravno obvestilo