Dearbhuithe i scríbhinn
Aimsíodh 4 toradh le haghaidh"7ú téarma parlaiminteach, Zver Milan"  
Tá cuid de na doiciméid seo nach bhfuil ar fáil i do theanga, mar sin rinneadh leagan i dteanga eile a mholadh go huathoibríoch. Taispeáintear iad sin le deilbhín a léiríonn an leagan sa teanga mholta (e.g.: ).
Lapsed
PE 527.827v01-00 Or. EN   P7_DCL(2014)0010
Authors : Lidia Joanna Geringer De Oedenberg,  Gianni Pittella,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Isabelle Durant,  Jim Higgins,  Jiří Maštálka,  Hannu Takkula,  Sophocles Sophocleous,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Martina Michels,  Milan Zver,  Richard Falbr,  Csaba Sándor Tabajdi
90k  52k 
on the right to culture as a fundamental right of EU citizens
Date opened : 16/01/2014
Lapse date : 16/04/2014
Number of signatories : 133 - 17/04/2014
Lapsed
PE 516.582v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0014
Authors : Tanja Fajon,  Amelia Andersdotter,  Jan Březina,  Maria da Graça Carvalho,  Iliana Iotova,  Seán Kelly,  Petru Constantin Luhan,  Cristiana Muscardini,  Angelika Werthmann,  Ivo Vajgl,  Milan Zver
89k  50k 
on protecting children and their rights in the context of internet namespace targeting children
Date opened : 09/09/2013
Lapse date : 09/12/2013
Number of signatories : 230 - 10/12/2013
Lapsed
PE 516.581v01-00 Or. DE   P7_DCL(2013)0013
Authors : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
87k  47k 
on promoting legal literacy
Date opened : 09/09/2013
Lapse date : 09/12/2013
Number of signatories : 58 - 10/12/2013
Lapsed
PE 516.580v01-00 Or. DE   P7_DCL(2013)0012
Authors : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Gesine Meissner,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
89k  48k 
on the protection of children in cases of abduction, including in the context of child custody disputes
Date opened : 09/09/2013
Lapse date : 09/12/2013
Number of signatories : 91 - 10/12/2013
Fógra dlíthiúil