Írásos nyilatkozatok
4 találat a következőre: "7. ciklus, Zver Milan"  
Elévült
PE 527.827v01-00 Vagy. EN   P7_DCL(2014)0010
Szerzők : Lidia Joanna Geringer De Oedenberg,  Gianni Pittella,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Isabelle Durant,  Jim Higgins,  Jiří Maštálka,  Hannu Takkula,  Sophocles Sophocleous,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Martina Michels,  Milan Zver,  Richard Falbr,  Csaba Sándor Tabajdi
92k  52k 
a kultúrához való jogról mint az EU polgárainak alapvető jogáról
Kiosztás dátuma : 16/01/2014
Lejárat időpontja : 16/04/2014
Aláírók száma : 133 - 17/04/2014
Elévült
PE 516.582v01-00 Vagy. EN   P7_DCL(2013)0014
Szerzők : Tanja Fajon,  Amelia Andersdotter,  Jan Březina,  Maria da Graça Carvalho,  Iliana Iotova,  Seán Kelly,  Petru Constantin Luhan,  Cristiana Muscardini,  Angelika Werthmann,  Ivo Vajgl,  Milan Zver
92k  50k 
a gyermekek és jogaik védelméről a gyermekeket célzó internetes névtérben
Kiosztás dátuma : 09/09/2013
Lejárat időpontja : 09/12/2013
Aláírók száma : 230 - 10/12/2013
Elévült
PE 516.581v01-00 Vagy. DE   P7_DCL(2013)0013
Szerzők : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
88k  50k 
a jogi ismeretek oktatásának előmozdításáról
Kiosztás dátuma : 09/09/2013
Lejárat időpontja : 09/12/2013
Aláírók száma : 58 - 10/12/2013
Elévült
PE 516.580v01-00 Vagy. DE   P7_DCL(2013)0012
Szerzők : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Gesine Meissner,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
90k  51k 
a gyermekek jogellenes elvitel esetén való védelméről, többek között a felügyeleti joggal kapcsolatos jogvitákkal összefüggésben
Kiosztás dátuma : 09/09/2013
Lejárat időpontja : 09/12/2013
Aláírók száma : 91 - 10/12/2013
Jogi nyilatkozat