Dikjarazzjonijiet bil‑miktub
4 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Zver Milan"  
Waqgħet
PE 527.827v01-00 Or. EN   P7_DCL(2014)0010
Awturi : Lidia Joanna Geringer De Oedenberg,  Gianni Pittella,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Isabelle Durant,  Jim Higgins,  Jiří Maštálka,  Hannu Takkula,  Sophocles Sophocleous,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Martina Michels,  Milan Zver,  Richard Falbr,  Csaba Sándor Tabajdi
96k  54k 
dwar id-dritt għall-kultura bħala dritt fundamentali taċ-ċittadini tal-UE
Data tal-ftuħ : 16/01/2014
Data ta’ għeluq : 16/04/2014
Numru ta’ firmatarji : 133 - 17/04/2014
Waqgħet
PE 516.582v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0014
Awturi : Tanja Fajon,  Amelia Andersdotter,  Jan Březina,  Maria da Graça Carvalho,  Iliana Iotova,  Seán Kelly,  Petru Constantin Luhan,  Cristiana Muscardini,  Angelika Werthmann,  Ivo Vajgl,  Milan Zver
94k  51k 
dwar il-protezzjoni tat-tfal u d-drittijiet tagħhom fil-kuntest tal-ispazju tal-isem tal-internet immirat lejn it-tfal
Data tal-ftuħ : 09/09/2013
Data ta’ għeluq : 09/12/2013
Numru ta’ firmatarji : 230 - 10/12/2013
Waqgħet
PE 516.581v01-00 Or. DE   P7_DCL(2013)0013
Awturi : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
90k  49k 
dwar il-promozzjoni ta’ tagħlim ġuridiku
Data tal-ftuħ : 09/09/2013
Data ta’ għeluq : 09/12/2013
Numru ta’ firmatarji : 58 - 10/12/2013
Waqgħet
PE 516.580v01-00 Or. DE   P7_DCL(2013)0012
Awturi : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Gesine Meissner,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
93k  50k 
dwar il-protezzjoni tat-tfal f'każijiet ta' ħtif, fost l-oħrajn fil-kuntest ta' disputi dwar id-dritt għall-kustodja
Data tal-ftuħ : 09/09/2013
Data ta’ għeluq : 09/12/2013
Numru ta’ firmatarji : 91 - 10/12/2013
Avviż legali