Declaraţii scrise
4 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Zver Milan"  
Caducă
PE 527.827v01-00 Or. EN   P7_DCL(2014)0010
Autori : Lidia Joanna Geringer De Oedenberg,  Gianni Pittella,  Miguel Angel Martínez Martínez,  Isabelle Durant,  Jim Higgins,  Jiří Maštálka,  Hannu Takkula,  Sophocles Sophocleous,  Marie-Thérèse Sanchez-Schmid,  Martina Michels,  Milan Zver,  Richard Falbr,  Csaba Sándor Tabajdi
90k  55k 
referitoare la dreptul la cultură ca drept fundamental al cetățenilor UE
Data deschiderii : 16/01/2014
Data limită : 16/04/2014
Numărul de semnatari : 133 - 17/04/2014
Caducă
PE 516.582v01-00 Or. EN   P7_DCL(2013)0014
Autori : Tanja Fajon,  Amelia Andersdotter,  Jan Březina,  Maria da Graça Carvalho,  Iliana Iotova,  Seán Kelly,  Petru Constantin Luhan,  Cristiana Muscardini,  Angelika Werthmann,  Ivo Vajgl,  Milan Zver
102k  51k 
referitoare la protejarea copiilor și a drepturilor acestora în contextul spațiului de nume de pe internet care vizează copiii
Data deschiderii : 09/09/2013
Data limită : 09/12/2013
Numărul de semnatari : 230 - 10/12/2013
Caducă
PE 516.581v01-00 Or. DE   P7_DCL(2013)0013
Autori : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
86k  51k 
privind promovarea cursurilor de educație juridică
Data deschiderii : 09/09/2013
Data limită : 09/12/2013
Numărul de semnatari : 58 - 10/12/2013
Caducă
PE 516.580v01-00 Or. DE   P7_DCL(2013)0012
Autori : Angelika Werthmann,  Victor Boştinaru,  Jorgo Chatzimarkakis,  Minodora Cliveti,  Frank Engel,  Carlos Iturgaiz,  Peter Jahr,  Ádám Kósa,  Gesine Meissner,  Antigoni Papadopoulou,  Antonyia Parvanova,  Nikolaos Salavrakos,  Eleni Theocharous,  Tatjana Ždanoka,  Milan Zver
88k  51k 
privind protecția copiilor în cauze care implică răpiri, printre altele în contextul problemelor legate de custodie
Data deschiderii : 09/09/2013
Data limită : 09/12/2013
Numărul de semnatari : 91 - 10/12/2013
Notă juridică