Joint texts approved by the Conciliation Committee
116 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts
C7-0168/2013   2010/0390(COD)
TURPMAKAS MAKROFINANSIALAS PALIDZIBAS PIESKIRSANA GRUZIJAI
pdf  word 
Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts
C7-0379/2011   2010/0059(COD)
FINANSU INSTRUMENTS SADARBIBAI ATTISTIBAS JOMA Banana Accompanying Measures
pdf  word 
Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts
C7-0378/2011   2009/0060B(COD)
FINANSU INSTRUMENTA IZVEIDE DEMOKRATIJAS UN CILVEKTIESIBU VEICINASANAI PASAULE
pdf  word 
Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts
C7-0377/2011   2009/0060A(COD)
FINANSU INSTRUMENTS SADARBIBAI ATTISTIBAS JOMA
pdf  word 
Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts
C7-0376/2011   2009/0059(COD)
FINANŠU INSTRUMENTA IZVEIDE SADARBĪBAI AR INDUSTRIALIZĒTĀM VALSTĪM
pdf  word 
Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts
C7-0015/2011   2008/0237(COD)
AUTOBUSU PASAŽIERU TIESĪBAS
pdf  word 
Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts
C7-0273/2009   2007/0247(COD)
ELEKTRONISKO KOMUNIKĀCIJU TĪKLI UN PAKALPOJUMI
pdf  word 
Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts
C7-0258/2009   2006/0258(COD)
STATISTIKA PAR AUGU AIZSARDZIBAS LIDZEKLIEM
pdf  word 
Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts
C6-0047/2009   2005/0241(COD)
PASAZIERU PARVADATAJU ATBILDIBA NELAIMES GADIJUMOS UZ JURAS UN IEKSZEMES UDENSCELIEM
pdf  word 
Samierināšanas komitejas apstiprinātais kopīgais teksts
C6-0046/2009   2005/0240(COD)
NEGADĪJUMU IZMEKLĒŠANA JŪRAS TRANSPORTA NOZARĒ
pdf  word 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisks paziņojums