Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
PE 637.771   B9-0005/2019
11 юли 2019 г.
PDF  WORD 
внесено съгласно член 223 от Правилника за дейността
относно числения състав на междупарламентарните делегации
(2019/2719(RSO))
Председателски съвет
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
PE 637.767   B9-0001/2019
1 юли 2019 г.
PDF  WORD 
внесено съгласно член 206 от Правилника за дейността
относно числения състав на постоянните комисии
(2019/2689(RSO))
Председателски съвет
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.765   B8-0266/2019
22 май 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността
относно включването на уменията на ателиетата при катедралите в списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО
Доминик Билд
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.764   B8-0265/2019
17 май 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността
относно въвеждането на преподаване на играта на дама в училище
Стефано Маулу
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.763   B8-0264/2019
7 май 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността
относно опазването на европейското религиозно наследство
Доминик Билд
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.762   B8-0263/2019
30 април 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността
относно защитата на пазарите за антикварни стоки
Данило Оскар Ланчини, Марио Боргецио
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.760   B8-0262/2019
17 април 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността
относно подкрепата за сектора на плодовете и зеленчуците в Италия и Европа
Мара Бицото
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PE 637.759   B8-0261/2019
17 април 2019 г.
XML  PDF  WORD 
внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността
относно данъка за солидарност и социалните въпроси
Доминик Мартен
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 637.758   B8-0260/2019
15 April 2019
XML  PDF  WORD 
on China, notably the situation of religious and ethnic minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 637.757   B8-0259/2019
15 April 2019
XML  PDF  WORD 
on China, notably the situation of religious and ethnic minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация