Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS
PE 637.771   B9-0005/2019
11. juuli 2019
PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 223
parlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arvu kohta
(2019/2719(RSO))
Esimeeste konverents
ETTEPANEK VÕTTA VASTU OTSUS
PE 637.767   B9-0001/2019
1. juuli 2019
PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 206
alaliste komisjonide liikmete arvu kohta
(2019/2689(RSO))
Esimeeste konverents
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.765   B8-0266/2019
22. mai 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 133
katedraalide töökodade oskusteabe UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kandmise kohta
Dominique Bilde
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.764   B8-0265/2019
17. mai 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 133
koolis kabe õpetamise alustamise kohta
Stefano Maullu
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.763   B8-0264/2019
7. mai 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 133
Euroopa usupärandi säilitamise kohta
Dominique Bilde
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.762   B8-0263/2019
30. aprill 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 133
antiikesemete turgude kaitse kohta
Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.760   B8-0262/2019
17. aprill 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 133
Itaalia ning Euroopa puu- ja köögiviljasektori toetamise kohta
Mara Bizzotto
RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PE 637.759   B8-0261/2019
17. aprill 2019
XML  PDF  WORD 
vastavalt kodukorra artiklile 133
solidaarsusmaksu ja sotsiaalküsimuste kohta
Dominique Martin
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 637.758   B8-0260/2019
15 April 2019
XML  PDF  WORD 
on China, notably the situation of religious and ethnic minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 637.757   B8-0259/2019
15 April 2019
XML  PDF  WORD 
on China, notably the situation of religious and ethnic minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave