Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PE 635.370   B8-0145/2019
22. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti
olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta
(C(2019)00791 - 2019/2549(DEA))
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PE 635.369   B8-0144/2019
22. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti
olla vastustamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2365 muuttamisesta sen soveltamisalan ulkopuolelle jääviä yhteisöjä koskevan luettelon osalta 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta
(C(2019)00794 - 2019/2547(DEA))
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI
PE 635.368   B8-0143/2019
22. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohdan mukaisesti
olla vastustamatta delegoidun asetuksen (EU) 2017/1799 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Bank of Englandin vapauttamisesta asetuksessa (EU) N:o 600/2014 säädetyistä kauppaa edeltävistä ja sen jälkeisistä avoimuusvaatimuksista 30. tammikuuta 2019 annettua komission delegoitua asetusta
(C(2019)00793 - 2019/2546(DEA))
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.367   B8-0142/2019
21. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia Bt11 × MIR162 × 1507 × GA21 ja alayhdistelmiä Bt11 × MIR162 × 1507, MIR162 × 1507 × GA21 ja MIR162 × 1507 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
(D060244/03 - 2019/2553(RSP))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.366   B8-0141/2019
21. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia 4114 (DP-ØØ4114-3) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
(D060242/03 - 2019/2551(RSP))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.365   B8-0140/2019
21. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä maissia MON 87411 (MON-87411-9) sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti
(D060243/03 - 2019/2552(RSP))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.364   B8-0139/2019
21. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti
ehdotuksesta komission täytäntöönpanoasetukseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineiden abamektiini, Bacillus subtilis (Cohn 1872) kanta QST 713, Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluraliini, klodinafoppi, klopyralidi, Cydia pomonella Granulovirus (CpGV), syprodiniili, diklorproppi-P, epoksikonatsoli, fenpyroksimaatti, fluatsinami, flutolaniili, fosetyyli, Lecanicillium muscarium, mepanipyriimi, mepikvatti, Metarhizium anisopliae var. Anisopliae, metkonatsoli, metrafenoni, Phlebiopsis gigantea, pirimikarbi, Pseudomonas chlororaphis kanta: MA 342, pyrimetaniili, Pythium oligandrum, rimsulfuroni, spinosadi, Streptomyces K61, tiaklopridi, tolklofossi-metyyli, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triklopyyri, trineksapakki, tritikonatsoli, Verticillium albo-atrum ja tsiraami hyväksynnän voimassaoloajan pidentämisestä
(D060042/02 - 2019/2541(RSP))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.363   B8-0138/2019
21. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 4 kohdan c alakohdan mukaisesti
ehdotuksesta komission asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klotianidiinin, sykloksidiimin, epoksikonatsolin, flonikamidin, haloksifopin, mandestrobiinin, mepikvatin, Metschnikowia fructicola kannan NRRL Y-27328 ja proheksadionin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla
(D059754/02 - 2019/2520(RPS))
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.362   B8-0137/2019
20. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti
lapsilisien poistamisesta terrorismikytköstapauksissa
Dominique Martin
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.361   B8-0136/2019
19. helmikuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti
italialaisten hasselpähkinöiden suojaamisesta ja Turkista tuotavien hasselpähkinöiden aiheuttamasta terveysriskistä
Mara Bizzotto
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus