Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 635.464   B8-0204/2019
12 March 2019
XML  PDF  WORD 
on the Human rights situation in Kazakhstan
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.463   B8-0203/2019
12. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
ilmastonmuutoksesta: eurooppalainen strateginen pitkän aikavälin visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
(2019/2582(RSP))
Lynn Boylan, Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels
GUE/NGL-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.462   B8-0202/2019
12. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
ilmastonmuutoksesta: eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
(2019/2582(RSP))
Peter Liese, Christian Ehler
PPE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.461   B8-0201/2019
12. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
ilmastonmuutoksesta: eurooppalainen strateginen pitkän aikavälin visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
(2019/2582(RSP))
Jadwiga Wiśniewska, Zdzisław Krasnodębski
ECR-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.460   B8-0200/2019
12. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
ilmastonmuutoksesta: eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta
(2019/2582(RSP))
Nils Torvalds, Fredrick Federley
ALDE-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.459   B8-0199/2019
12. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
ilmastonmuutoksesta
(2019/2582(RSP))
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta
PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.458   B8-0198/2019
12. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti
ilmastonmuutoksesta
(2019/2582(RSP))
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 635.457   B8-0197/2019
12 March 2019
XML  PDF  WORD 
on Situation of human rights in Guatemala
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 635.456   B8-0196/2019
12 March 2019
XML  PDF  WORD 
on the Situation of human rights in Guatemala
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PE 635.455   RC-B8-0195/2019
12. maaliskuuta 2019
XML  PDF  WORD 
työjärjestyksen 123 artiklan 2 ja 4 kohdan mukaisesti
joka korvaa seuraavat päätöslauselmaesitykset:
B8-0195/2019 (EFDD)
B8-0198/2019 (Verts/ALE)
B8-0199/2019 (S&D)
B8-0200/2019 (ALDE)
B8-0202/2019 (PPE)
B8-0203/2019 (GUE/NGL)
ilmastonmuutoksesta: eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta Pariisin sopimuksen mukaisesti
(2019/2582(RSP))
Peter Liese, Christian Ehler
PPE-ryhmän puolesta
Kathleen Van Brempt, Jytte Guteland, Miriam Dalli
S&D-ryhmän puolesta
Nils Torvalds, Fredrick Federley
ALDE-ryhmän puolesta
Bas Eickhout
Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lynn Boylan, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Anja Hazekamp, Marie-Pierre Vieu, Stefan Eck, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martina Michels, Stelios Kouloglou, Cornelia Ernst
GUE/NGL-ryhmän puolesta
Eleonora Evi, Dario Tamburrano, Rosa D’Amato, Piernicola Pedicini
EFDD-ryhmän puolesta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Oikeudellinen huomautus