Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PE 637.666   B8-0223/2019
2019. március 25.
XML  PDF  WORD 
benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján
a „dízelbotrány” legújabb fejleményeiről
(2019/2670(RSP))
Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski
az ECR képviselőcsoport nevében
ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PE 637.665   B8-0222/2019
2019. március 25.
XML  PDF  WORD 
benyújtva a Bizottság nyilatkozatát követően
benyújtva az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján
a „dízelbotrány” legújabb fejleményeiről
2019/2670(RSP)
Gerben-Jan Gerbrandy
az ALDE képviselőcsoport nevében
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano
az EFDD képviselőcsoport nevében
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
az S&D képviselőcsoport nevében
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Bas Eickhout, Karima Delli
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
MÓDOSÍTÁSOK
ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PE 637.662   B8-0221/2019
2019. március 22.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva
az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a króm-trioxid egyes felhasználási módjaira vonatkozó engedély megadásáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Lanxess Deutschland GmbH és mások)
(D060095/03 - 2019/2654(RSP))
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
MÓDOSÍTÁSOK
ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PE 637.661   B8-0220/2019
2019. március 21.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 133. cikke alapján
a foglalkoztatásról és a közbeszerzések során az európai vállalatok előnyben részesítéséről
Dominique Martin
ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PE 637.655   B8-0219/2019
2019. március 20.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva
az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) bizonyos alkalmazási módjaira vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
(D060866/01 - 2019/2606(RSP))
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PE 637.654   B8-0218/2019
2019. március 20.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva
az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a di(2-etilhexil)-ftalát (DEHP) bizonyos alkalmazására vonatkozó engedélyt részlegesen megadó bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről (DEZA a.s.)
(D060865/01 - 2019/2605(RSP))
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PE 637.652   B8-0217/2019
2019. március 20.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva
a géntechnológiával módosított 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) kukoricát tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezésének megújításáról szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről
(D060917/01 - 2019/2604(RSP))
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PE 637.651   B8-0216/2019
2019. március 20.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 106. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban benyújtva
a géntechnológiával módosított MON 87751 (MON-87751-7) szóját tartalmazó, abból álló vagy abból előállított termékek forgalomba hozatalának az 1829/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti engedélyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat tervezetéről
(D060916 - 2019/2603(RSP))
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PE 637.639   B8-0215/2019
2019. március 20.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján
a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról szóló 515/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2018. december 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről
ÁLLÁSFOGLALÁSI INDÍTVÁNY
PE 637.637   B8-0214/2019
2019. március 20.
XML  PDF  WORD 
az eljárási szabályzat 105. cikkének (3) bekezdése alapján
a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló 516/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról szóló, 2018. december 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletről
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat