Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
PE 637.771   B9-0005/2019
2019. gada 11. jūlija
PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 223. pantu
par parlamentu sadarbības delegāciju skaitlisko sastāvu
(2019/2719(RSO))
Priekšsēdētāju konference
LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS
PE 637.767   B9-0001/2019
2019. gada 1. jūlija
PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 206. pantu
par pastāvīgo komiteju skaitlisko sastāvu
(2019/2689(RSO))
Priekšsēdētāju konference
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 637.765   B8-0266/2019
2019. gada 22. maija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu
par katedrāļu amatniecības darbnīcu lietpratības iekļaušanu UNESCO nemateriālajā kultūras mantojumā
Dominique Bilde
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 637.764   B8-0265/2019
2019. gada 17. maija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu
par dambretes apmācības ieviešanu skolā
Stefano Maullu
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 637.763   B8-0264/2019
2019. gada 7. maija
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu
par Eiropas reliģiskā mantojuma saglabāšanu
Dominique Bilde
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 637.762   B8-0263/2019
2019. gada 30. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu
par senlietu tirgu aizsardzību
Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 637.760   B8-0262/2019
2019. gada 17. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu
par atbalstu Itālijas un Eiropas augļu un dārzeņu nozarei
Mara Bizzotto
REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PE 637.759   B8-0261/2019
2019. gada 17. aprīļa
XML  PDF  WORD 
iesniegts saskaņā ar Reglamenta 133. pantu
par solidāro nodokli un sociālajām lietām
Dominique Martin
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 637.758   B8-0260/2019
15 April 2019
XML  PDF  WORD 
on China, notably the situation of religious and ethnic minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 637.757   B8-0259/2019
15 April 2019
XML  PDF  WORD 
on China, notably the situation of religious and ethnic minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums