Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 637.666   B8-0223/2019
25 ta' Marzu 2019
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-iżviluppi riċenti rigward l-iskandlu "Dieselgate"
(2019/2670(RSP))
Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha
f'isem il-Grupp ECR
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 637.665   B8-0222/2019
25 ta' Marzu 2019
XML  PDF  WORD 
imressqa wara d-dikjarazzjoni tal-Kummissjoni
skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-iżviluppi riċenti rigward l-iskandlu "Dieselgate"
(2019/2670(RSP))
Gerben-Jan Gerbrandy
f'isem il-Grupp ALDE
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano
f'isem il-Grupp EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
f'isem il-Grupp S&D
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
f'isem il-Grupp GUE/NGL
Bas Eickhout, Karima Delli
f'isem il-Grupp Verts/ALE
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 637.662   B8-0221/2019
22 ta' Marzu 2019
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni għal ċerti użi tat-triossidu tal-kromu skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Lanxess Deutschland GmbH u oħrajn)
(D060095/03 - 2019/2654(RSP))
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
Membru responsabbli: Bas Eickhout
EMENDI
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 637.661   B8-0220/2019
21 ta' Marzu 2019
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-impjiegi u l-preferenza Ewropea fl-akkwist pubbliku
Dominique Martin
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 637.655   B8-0219/2019
20 ta' Marzu 2019
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni parzjali għal ċerti użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
(D060866/01 - 2019/2606(RSP))
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 637.654   B8-0218/2019
20 ta' Marzu 2019
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tagħti awtorizzazzjoni għall-użi tal-bis(2-etileżil)ftalat (DEHP) skont ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (DEZA a.s.)
(D060865/01 - 2019/2605(RSP))
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 637.652   B8-0217/2019
20 ta' Marzu 2019
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar it-tiġdid tal-awtorizzazzjoni għat-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti mill-qamħirrum ġenetikament modifikat 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2019/2604 (RSP)
(D060917/01 - 2019/2604(RSP))
Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 637.651   B8-0216/2019
20 ta' Marzu 2019
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 106(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kummissjoni li tawtorizza t-tqegħid fis-suq ta' prodotti li fihom, jikkonsistu minn, jew li huma prodotti minn fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87751 (MON-87751-7), skont ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2018/2899(RSP)
(D060916 - 2019/2603(RSP))
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 637.639   B8-0215/2019
20 ta' Marzu 2019
XML  PDF  WORD 
imressqa skont l-Artikolu 105(3) tar-Regoli ta' Proċedura
dwar ir-Regolament delegat tal-Kummissjoni tal-14 ta' Diċembru 2018 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 515/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża
MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI
PE 637.637   B8-0214/2019
20 ta' Marzu 2019
XML  PDF  WORD 
dwar ir-Regolament delegat tal-Kummissjoni tal-14 ta' Diċembru 2019 li jemenda l-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 516/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali