Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PROJEKT DECYZJI
PE 637.771   B9-0005/2019
11 lipca 2019
PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 223 Regulaminu
w sprawie składu liczbowego delegacji międzyparlamentarnych
(2019/2719(RSO))
Konferencja Przewodniczących
PROJEKT DECYZJI
PE 637.767   B9-0001/2019
1 lipca 2019
PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 206 Regulaminu
w sprawie składu liczbowego komisji stałych
(2019/2689(RSO))
Konferencja Przewodniczących
PROJEKT REZOLUCJI
PE 637.765   B8-0266/2019
22 maja 2019
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu
w sprawie wpisania wiedzy fachowej pracowni konserwacji katedr na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO
Dominique Bilde
PROJEKT REZOLUCJI
PE 637.764   B8-0265/2019
17 maja 2019
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu
w sprawie wprowadzenia do szkół nauki gry w warcaby
Stefano Maullu
PROJEKT REZOLUCJI
PE 637.763   B8-0264/2019
7 maja 2019
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu
w sprawie ochrony europejskiego dziedzictwa sakralnego
Dominique Bilde
PROJEKT REZOLUCJI
PE 637.762   B8-0263/2019
30 kwietnia 2019
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu
w sprawie ochrony targów antykami
Danilo Oscar Lancini, Mario Borghezio
PROJEKT REZOLUCJI
PE 637.760   B8-0262/2019
17 kwietnia 2019
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu
w sprawie wsparcia dla włoskiego i europejskiego sektora owoców i warzyw
Mara Bizzotto
PROJEKT REZOLUCJI
PE 637.759   B8-0261/2019
17 kwietnia 2019
XML  PDF  WORD 
złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu
w sprawie podatku solidarnościowego i spraw społecznych
Dominique Martin
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 637.758   B8-0260/2019
15 April 2019
XML  PDF  WORD 
on China, notably the situation of religious and ethnic minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
MOTION FOR A RESOLUTION
PE 637.757   B8-0259/2019
15 April 2019
XML  PDF  WORD 
on China, notably the situation of religious and ethnic minorities
NB: This motion for a resolution is available in the original language only.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Informacja prawna