Motions for resolutions
14,296 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 637.666   B8-0223/2019
25. marca 2019
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika
o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate
(2019/2670(RSP))
Daniel Dalton, Bolesław G. Piecha, Zdzisław Krasnodębski
v imenu skupine ECR
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 637.665   B8-0222/2019
25. marca 2019
XML  PDF  WORD 
ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 123(2) Poslovnika
o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate
(2019/2670(RSP))
Gerben-Jan Gerbrandy
v imenu skupine ALDE
Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Dario Tamburrano
v imenu skupine EFDD
Kathleen Van Brempt, Seb Dance
v imenu skupine S&D
Merja Kyllönen, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan, Lola Sánchez Caldentey, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo
v imenu skupine GUE/NGL
Bas Eickhout, Karima Delli
v imenu skupine Verts/ALE
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 637.662   B8-0221/2019
22. marca 2019
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika
o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o avtorizaciji za nekatere uporabe kromovega trioksida v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Lanxess Deutschland GmbH in drugi)
(D060095/03 - 2019/2654(RSP))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
PRED. SPREM.
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 637.661   B8-0220/2019
21. marca 2019
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 133 Poslovnika
o zaposlovanju in evropski prednosti pri javnih naročilih v Evropi
Dominique Martin
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 637.655   B8-0219/2019
20. marca 2019
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika
o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o delni avtorizaciji za nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.)
(D060866/01 - 2019/2606(RSP))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 637.654   B8-0218/2019
20. marca 2019
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika
o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o delni avtorizaciji za nekatere uporabe bis(2-etilheksil)ftalata (DEHP) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (DEZA a.s.)
(D060865/01 - 2019/2605(RSP))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 637.652   B8-0217/2019
20. marca 2019
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika
o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o obnovitvi odobritve za dajanje proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno koruzo NK603 × MON 810 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta
(D060917/01 - 2019/2604(RSP))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 637.651   B8-0216/2019
20. marca 2019
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 106(2) in (3) Poslovnika
o osnutku izvedbenega sklepa Komisije o odobritvi dajanja proizvodov, ki vsebujejo gensko spremenjeno sojo MON 87751 (MON-87751-7), so iz nje sestavljeni ali proizvedeni, na trg v skladu z Uredbo (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta
(D060916 - 2019/2603(RSP))
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 637.639   B8-0215/2019
20. marca 2019
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 105(3) Poslovnika
o delegirani uredbi Komisije z dne 14. decembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 515/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost
PREDLOG RESOLUCIJE
PE 637.637   B8-0214/2019
20. marca 2019
XML  PDF  WORD 
v skladu s členom 105(3) Poslovnika
o delegirani uredbi Komisije z dne 14. decembra 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo