Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27. února 2019
44k  528k  59k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV)
POZM. NÁVRHY
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27. února 2019
41k  457k  57k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv
POZM. NÁVRHY
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27. února 2019
75k  567k  67k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl IV – Soudní dvůr
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27. února 2019
53k  540k  62k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl V – Účetní dvůr
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6. března 2019
37k  521k  57k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2017, oddíl II – Evropská rada a Rada
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27. února 2019
46k  613k  57k 
Výbor pro rozpočtovou kontrolu Postup udělování absolutoria
ZPRÁVA o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky 2 na rozpočtový rok 2017
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27. února 2019
1282k  2060k  315k 
Výbor pro regionální rozvoj Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27. února 2019
88k  590k  65k 
Výbor pro mezinárodní obchod Nelegislativní postupy
ZPRÁVA obsahující návrh nelegislativního usnesení o návrhu rozhodnutí Komise o uzavření dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Vietnamskou socialistickou republikou pro prosazování práva, správu a obchod v oblasti lesnictví
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26. února 2019
21k  500k  52k 
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Postup konzultace
ZPRÁVA o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o DNA ve Spojeném království
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26. února 2019
77k  562k  61k 
Výbor pro zahraniční věci Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o zprávě Komise o Turecku za rok 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění