Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
9. april 2019
3289k  377k 
Retsudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
ÆNDRINGSFORSLAG
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
8. april 2019
33k  357k  54k 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Høringsprocedure
BETÆNKNING forslag til Rådets afgørelse om ændring af Den Europæiske Investeringsbanks vedtægter
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
5. april 2019
20k  345k  52k 
Udvalget om Industri, Forskning og Energi Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og regeringen for Den Russiske Føderation
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
3. april 2019
86k  411k  63k 
Retsudvalget Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
3. april 2019
62k  391k  61k 
Udvalget om International Handel Ikke-lovgivningsmæssig procedure
HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den internationale overenskomst af 2015 om olivenolie og spiseoliven
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2. april 2019
14k  338k  51k 
Retsudvalget Immunitet
BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Georgios Epitideios' immunitet
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2. april 2019
14k  338k  51k 
Retsudvalget Immunitet
BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Eleftherios Synadinos' immunitet
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2. april 2019
14k  337k  51k 
Retsudvalget Immunitet
BETÆNKNING om anmodning om ophævelse af Lampros Fountoulis' immunitet
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
25. marts 2019
858k  1163k  114k 
Budgetudvalget Budgetprocedure
BETÆNKNING om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020
ERRATA
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
25. marts 2019
43k  371k  56k 
Regionaludviklingsudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023
ÆNDRINGSFORSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse