Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.801v02-00   A8-0130/2019
1. marts 2019
75k  407k  66k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.802v02-00   A8-0129/2019
1. marts 2019
43k  374k  60k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.795v02-00   A8-0128/2019
1. marts 2019
73k  405k  65k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) for regnskabsåret 2017
ÆNDRINGSFORSLAG
Petri Sarvamaa
PE 626.793v02-00   A8-0127/2019
1. marts 2019
67k  401k  66k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for regnskabsåret 2017
ÆNDRINGSFORSLAG
Martina Dlabajová
PE 626.830v02-00   A8-0126/2019
1. marts 2019
46k  372k  55k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for det europæiske fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.792v02-00   A8-0125/2019
1. marts 2019
77k  409k  66k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.790v02-00   A8-0124/2019
1. marts 2019
75k  407k  62k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.789v02-00   A8-0123/2019
1. marts 2019
83k  415k  70k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.785v02-00   A8-0122/2019
28. februar 2019
63k  396k  64k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) for regnskabsåret 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.787v02-00   A8-0121/2019
28. februar 2019
73k  405k  62k 
Budgetkontroludvalget Dechargeprocedure
BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse