Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
Some of these documents are not available in your language, so another language version has been suggested automatically. These are shown by an icon representing the suggested language version (e.g.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
en Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26 February 2019
129k  454k  83k 
Committee on International Trade Own-initiative report procedure
REPORT on the implementation of the GSP Regulation (EU) No 978/2012
en Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26 February 2019
641k  1179k  204k 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for border management and visa
en Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26 February 2019
184k  844k  112k 
Committee on Budgetary Control Discharge procedure
REPORT on the Court of Auditors’ special reports in the context of the 2017 Commission discharge
AMENDMENTS
en Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26 February 2019
111k  512k  73k 
Committee on Budgets
Committee on Economic and Monetary Affairs
Consent procedure
INTERIM REPORT on the proposal for a Council Regulation on the establishment of the European Monetary Fund
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22 Feabhra 2019
246k  821k  129k 
An Coiste um Thionsclaíocht, um Thaighde agus um Fhuinneamh An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le lipéadú bonn i leith éifeachtúlacht breosla agus paraiméadair riachtanacha eile agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1222/2009
europarl.activities.expert.report.AMDS_GA
en Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22 February 2019
34k  438k  51k 
Committee on Regional Development Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative
ERRATA
en Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22 February 2019
627k  1174k  205k 
Committee on Industry, Research and Energy Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22 Feabhra 2019
94k  508k  65k 
An Coiste um Thrádáil Idirnáisiúnta Achtacháin neamhreachtacha
MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Deonaí a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Shóisialach Vítneam maidir le forfheidhmiú an dlí, rialachas agus trádáil i dtaca le foraoisí
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21 Feabhra 2019
31k  517k  75k 
An Coiste um Chultúr agus um Oideachas An gnáthnós imeachta reachtach
TUARASCÁIL ar an togra le haghaidh Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha chun go bhféadfar leanúint ar aghaidh leis na gníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama atá ar siúl faoi chlár Erasmus+ i gcomhthéacs tharraingt siar Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (“an Ríocht Aontaithe”) as an Aontas Eorpach
europarl.activities.expert.report.AMDS_GA
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21 Feabhra 2019
27k  427k  54k 
An Coiste um Shaoirsí Sibhialta, um Cheartas agus um Ghnóthaí Baile Achtacháin neamhreachtacha
MOLADH ar an dréachtchinneadh ón gComhairle maidir leis an Socrú a thabhairt i gcrích, thar ceann an Aontais, idir an tAontas Eorpach, de pháirt amháin, agus Ríocht na hIorua, Poblacht na hÍoslainne, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin, den pháirt eile, i dtaca le rannpháirtíocht na Stát sin sa Ghníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Fógra dlíthiúil