Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23. svibnja 2019.
5004k  5746k  903k 
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća
europarl.activities.expert.report.ERRS_HR
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15. svibnja 2019.
955k  1802k  222k 
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike te upravljanju njome i o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1306/2013
europarl.activities.expert.report.ERRS_HR
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7. svibnja 2019.
1883k  2325k  373k 
Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni uredaba (EU) br. 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, (EU) br. 251/2014 o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina, (EU) br. 228/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u najudaljenijim regijama Unije i (EU) br. 229/2013 o utvrđivanju posebnih mjera za poljoprivredu u korist manjih egejskih otoka
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. travnja 2019.
28k  438k  52k 
Odbor za proračune Postupak suglasnosti (APP)
PREPORUKA o Nacrtu uredbe Vijeća o mjerama koje se odnose na izvršenje i financiranje općeg proračuna Unije u 2019. u vezi s povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz Unije
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. travnja 2019.
34k  447k  57k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Sporazum između Europske zajednice i Kraljevine Danske o kriterijima i mehanizmima za utvrđivanje države odgovorne za razmatranje zahtjeva za azil podnesenog u Danskoj ili bilo kojoj drugoj državi članici Europske unije i sustava „Eurodac” za uspoređivanje otisaka prstiju za učinkovitu primjenu Dublinske konvencije proširenjem tog sporazuma na kazneni progon
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. travnja 2019.
68k  575k  61k 
Odbor za proračunski nadzor Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
IZVJEŠĆE o predloženom imenovanju Ivane Maletić za članicu Revizorskog suda
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. travnja 2019.
74k  569k  67k 
Odbor za proračunski nadzor Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
IZVJEŠĆE o predloženom imenovanju Viorela Ştefana za člana Revizorskog suda
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. travnja 2019.
928k  1648k  264k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju širenja terorističkih sadržaja na internetu
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. travnja 2019.
28k  434k  55k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Postupak savjetovanja (CNS)
IZVJEŠĆE o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja, od strane Eurojusta, Sporazuma o suradnji u kaznenom pravosuđu između Eurojusta i Kraljevine Danske
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. travnja 2019.
35k  448k  55k 
Odbor za promet i turizam Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Unije, Sporazuma između Europske unije i Vlade Republike Filipini o određenim aspektima usluga u zračnom prometu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest