Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27. veljače 2019.
43k  525k  58k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VI. – Europski gospodarski i socijalni odbor
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27. veljače 2019.
39k  519k  58k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio VIII. – Europski ombudsman
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27. veljače 2019.
73k  559k  71k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IV. - Sud
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27. veljače 2019.
51k  466k  68k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio V. - Revizorski sud
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6. ožujka 2019.
36k  583k  56k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio II. – Europsko vijeće i Vijeće
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27. veljače 2019.
45k  604k  64k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća „Clean Sky 2” za financijsku godinu 2017.
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27. veljače 2019.
1238k  1932k  310k 
Odbor za regionalni razvoj Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27. veljače 2019.
86k  507k  68k 
Odbor za međunarodnu trgovinu Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
IZVJEŠĆE koji sadrži Prijedlog nezakonodavne rezolucije o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma o dobrovoljnom partnerstvu između Europske unije i Socijalističke Republike Vijetnama o izvršavanju zakonodavstva, upravljanju i trgovini u području šuma
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26. veljače 2019.
21k  422k  52k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Postupak savjetovanja (CNS)
IZVJEŠĆE o nacrtu Provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka o DNK-u u Ujedinjenoj Kraljevini
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26. veljače 2019.
73k  550k  63k 
Odbor za vanjske poslove Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o Izvješću Komisije o Turskoj za 2018.
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest