Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21. veljače 2019.
64k  552k  68k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da postanu stranke, u interesu Europske unije, Konvencije Vijeća Europe o integriranom pristupu za sigurnost, zaštitu i usluge na nogometnim utakmicama i ostalim sportskim priredbama (CETS br. 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15. veljače 2019.
904k  1674k  274k 
Odbor za kulturu i obrazovanje Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Europskih snaga solidarnosti i o stavljanju izvan snage [Uredbe o Europskim snagama solidarnosti] i Uredbe (EU) br. 375/2014
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14. veljače 2019.
1027k  1470k  180k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 767/2008, Uredbe (EZ) br. 810/2009, Uredbe (EU) 2017/2226, Uredbe (EU) 2016/399, Uredbe XX/2018 [Uredba o interoperabilnosti] i Odluke 2004/512/EZ te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2008/633/PUP
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12. veljače 2019.
139k  573k  84k 
Odbor za vanjske poslove Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o razdoblju nakon Arapskog proljeća: smjernice za budućnost regije MENA
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12. veljače 2019.
1569k  2033k  250k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj graničnoj i obalnoj straži i stavljanju izvan snage Zajedničke akcije Vijeća 98/700/PUP, Uredbe (EU) br. 1052/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe (EU) 2016/1624 Europskog parlamenta i Vijeća
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11. veljače 2019.
53k  541k  60k 
Odbor za vanjske poslove Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o izgradnji kapaciteta EU-a za sprečavanje sukoba i posredovanje
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11. veljače 2019.
39k  453k  57k 
Odbor za vanjske poslove Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o preporuci Europskog parlamenta Vijeću, Komisiji i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o pregovorima o sporazumu o pridruživanju između EU-a i Andore, Monaka i San Marina
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8. veljače 2019.
70k  635k  63k 
Odbor za vanjske poslove Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o stanju političkih odnosa EU-a i Rusije
europarl.activities.expert.report.ERRS_HR
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8. veljače 2019.
56k  538k  58k 
Odbor za vanjske poslove Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PRIVREMENO IZVJEŠĆE o nacrtu odluke Vijeća i Komisije o sklapanju Sporazuma o partnerstvu i suradnji između Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju o uspostavi partnerstva između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Turkmenistana, s druge strane
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8. veljače 2019.
27k  435k  54k 
Odbor za međunarodnu trgovinu Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 428/2009 izdavanjem opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske
europarl.activities.expert.report.ERRS_HR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest