Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7. veljače 2019.
38k  449k  56k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Protokol o izmjeni Konvencije Vijeća Europe za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7. veljače 2019.
94k  682k  83k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021. – 2027. (program „Periklo IV”)
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6. veljače 2019.
480k  1142k  149k 
Odbor za pravna pitanja
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Pravosuđe
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6. veljače 2019.
36k  455k  55k 
Odbor za međunarodnu trgovinu Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju odgovarajućih sporazuma na temelju članka XXI. Općeg sporazuma o trgovini uslugama s Argentinom, Australijom, Brazilom, Kanadom, Kinom, Posebnim carinskim područjem Tajvana, Penghua, Kinmena i Matsua (Kineski Taipei), Kolumbijom, Kubom, Ekvadorom, Hong Kongom (Kina), Indijom, Japanom, Korejom, Novim Zelandom, Filipinima, Švicarskom i Sjedinjenim Američkim Državama o potrebnim kompenzacijskim prilagodbama koje proizlaze iz pristupanja Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Mađarske, Malte, Austrije, Poljske, Slovenije, Slovačke, Finske i Švedske Europskoj uniji
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6. veljače 2019.
38k  454k  56k 
Odbor za međunarodnu trgovinu Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o nacrtu Odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Trećeg dodatnog protokola uz Sporazum o gospodarskom partnerstvu, političkoj koordinaciji i suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Sjedinjenih Meksičkih Država, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6. veljače 2019.
33k  449k  55k 
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Postupak savjetovanja (CNS)
IZVJEŠĆE o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o odobrenju sklapanja od strane Eurojusta Sporazuma o suradnji između Eurojusta i Gruzije
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5. veljače 2019.
841k  104k 
Odbor za proračunski nadzor Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa EU-a za borbu protiv prijevara
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4. veljače 2019.
42k  598k  74k 
Odbor za promet i turizam Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna povezanost u cestovnom prijevozu tereta s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4. veljače 2019.
61k  633k  78k 
Odbor za promet i turizam Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima kojima se osigurava osnovna zračna povezanost s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4. veljače 2019.
40k  602k  75k 
Odbor za promet i turizam Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima sigurnosti zračnog prometa s obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Unije
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest