Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jeppe Kofod , Luděk Niedermayer
PE 627.890v02-00   A8-0170/2019
8. ožujka 2019.
2766k  354k 
Posebni odbor za financijski kriminal, utaju poreza i izbjegavanje plaćanja poreza Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o financijskom kriminalu, utaji poreza i izbjegavanju plaćanja poreza
europarl.activities.expert.report.ERRS_HR
Marita Ulvskog
PE 632.060v02-00   A8-0169/2019
7. ožujka 2019.
535k  1165k  187k 
Odbor za promet i turizam Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju pomicanja sata uvjetovanog izmjenom godišnjih razdoblja i stavljanju izvan snage Direktive 2000/84/EZ
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Francisco Assis
PE 560.897v04-00   A8-0168/2019
7. ožujka 2019.
37k  463k  59k 
Odbor za promet i turizam Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola, u ime Europske unije i njezinih država članica, o izmjeni Sporazuma o pomorskom prometu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i vlade Narodne Republike Kine, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
Kostas Chrysogonos
PE 630.743v02-00   A8-0167/2019
6. ožujka 2019.
17k  425k  52k 
Odbor za pravna pitanja Imunitet (IMM)
IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Jean-Marieju Le Penu
Kostas Chrysogonos
PE 630.744v02-00   A8-0166/2019
6. ožujka 2019.
16k  425k  51k 
Odbor za pravna pitanja Imunitet (IMM)
IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Dominique Bilde
Jean-Marie Cavada
PE 634.546v02-00   A8-0165/2019
6. ožujka 2019.
13k  417k  51k 
Odbor za pravna pitanja Imunitet (IMM)
IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Moniki Hohlmeier
Cristian Dan Preda
PE 633.052v02-00   A8-0164/2019
6. ožujka 2019.
34k  446k  54k 
Odbor za vanjske poslove Nezakonodavno donošenje zakona (NLE)
PREPORUKA o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije i njezinih država članica, Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Države Izraela, s druge strane, kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
Martina Dlabajová
PE 626.835v02-00   A8-0163/2019
6. ožujka 2019.
79k  639k  67k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna zajedničkog poduzeća Shift2Rail za financijsku godinu 2017.
Marian Harkin
PE 631.882v02-00   A8-0162/2019
4. ožujka 2019.
101k  524k  71k 
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: aspekti zapošljavanja i socijalne politike u Godišnjem pregledu rasta za 2019.
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Marian Harkin , Jean Lambert
PE 634.627v02-00   A8-0161/2019
4. ožujka 2019.
65k  644k  84k 
Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera za izvanredne situacije u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest