Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4. ožujka 2019.
112k  638k  80k 
Odbor za razvoj
Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane
Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE Godišnje strateško izvješće o provedbi i ostvarivanju ciljeva održivog razvoja
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4. ožujka 2019.
134k  647k  83k 
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: Godišnji pregled rasta za 2019.
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4. ožujka 2019.
78k  639k  71k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za željeznice (ERA) (sada Agencija Europske unije za željeznice) za financijsku godinu 2017.
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7. ožujka 2019.
75k  513k  67k 
Odbor za vanjske poslove Postupak izvještavanja na vlastitu inicijativu (INI)
IZVJEŠĆE o preporuci Europskog parlamenta Vijeću i potpredsjednici Komisije / Visokoj predstavnici Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku u vezi s Prijedlogom Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, uz potporu Komisije, Vijeću za Odluku Vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4. ožujka 2019.
401k  1053k  138k 
Odbor za kulturu i obrazovanje Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Kreativna Europa (2021. – 2027.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1295/2013
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4. ožujka 2019.
68k  629k  65k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Eurojusta za financijsku godinu 2017.
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4. ožujka 2019.
73k  641k  63k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) (do 1. svibnja 2017: Europski policijski ured) za financijsku godinu 2017.
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4. ožujka 2019.
82k  654k  64k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2017.
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4. ožujka 2019.
49k  604k  65k 
Odbor za proračunski nadzor Postupak davanja razrješnice (DEC)
IZVJEŠĆE o razrješnici za izvršenje proračuna Europskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT) za financijsku godinu 2017.
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4. ožujka 2019.
728k  1539k  251k 
Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Redovni zakonodavni postupci (COS)
IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/... i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) 661/2009
europarl.activities.expert.report.AMDS_HR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest