Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
2019. március 4.
130k  581k  78k 
Fejlesztési Bizottság
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS Éves stratégiai jelentés a fenntartható fejlődési célok végrehajtásáról és teljesítéséről
MÓDOSÍTÁSOK
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
2019. március 4.
147k  673k  84k 
Gazdasági és Monetáris Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2019. évi éves növekedési jelentés
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
2019. március 4.
84k  584k  68k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Mentesítési eljárás
JELENTÉS az Európai Vasúti Ügynökség (ERA) (jelenlegi nevén az Európai Unió Vasúti Ügynöksége) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
MÓDOSÍTÁSOK
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
2019. március 7.
82k  440k  68k 
Külügyi Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS az Európai Parlament a Tanácshoz és a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének a Bizottság támogatásával a Tanácshoz intézett, az Európai Békekeret létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatáról szóló ajánlásáról
MÓDOSÍTÁSOK
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
2019. március 4.
431k  1084k  166k 
Kulturális és Oktatási Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a Kreatív Európa program (2021–2027) létrehozásáról és az 1295/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
2019. március 4.
72k  569k  69k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Mentesítési eljárás
JELENTÉS az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
2019. március 4.
77k  577k  65k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Mentesítési eljárás
JELENTÉS a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) (2017. május 1-je előtt: Európai Rendőrségi Hivatal) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
2019. március 4.
87k  587k  67k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Mentesítési eljárás
JELENTÉS az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
MÓDOSÍTÁSOK
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
2019. március 4.
51k  463k  64k 
Költségvetési Ellenőrző Bizottság Mentesítési eljárás
JELENTÉS az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2017. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítésről
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
2019. március 4.
746k  1562k  181k 
Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a gépjárműveknek és pótkocsijaiknak, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek az általános biztonság, továbbá az utasok és a veszélyeztetett úthasználók védelme tekintetében történő típusjóváhagyásáról, az (EU) 2018/... rendelet módosításáról, valamint a 78/2009/EK, a 79/2009/EK és a 661/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jogi nyilatkozat