Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
2019 m. vasario 27 d.
45k  671k  63k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VI skirsnis – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
PAKEITIMAI
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
2019 m. vasario 27 d.
40k  595k  60k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, VIII skirsnis – Europos ombudsmenas
PAKEITIMAI
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
2019 m. vasario 27 d.
76k  638k  65k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, IV skirsnis – Teisingumo Teismas
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
2019 m. vasario 27 d.
53k  614k  64k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, V skirsnis – Audito Rūmai
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
2019 m. kovo 6 d.
37k  662k  64k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Sąjungos 2017 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
2019 m. vasario 27 d.
46k  681k  54k 
Biudžeto kontrolės komitetas Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl bendrosios įmonės „Švarus dangus 2“ 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
2019 m. vasario 27 d.
1256k  2013k  310k 
Regioninės plėtros komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
2019 m. vasario 27 d.
87k  574k  67k 
Tarptautinės prekybos komitetas Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
PRANEŠIMAS su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos savanoriškos partnerystės susitarimo dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos mediena sudarymo projekto
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
2019 m. vasario 26 d.
21k  553k  46k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Konsultavimosi procedūra
PRANEŠIMAS dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis Jungtinėje Karalystėje pradžios projekto
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
2019 m. vasario 26 d.
76k  621k  63k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl 2018 m. Komisijos ataskaitos dėl Turkijos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas