Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27 ta' Frar 2019
45k  617k  59k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VI – Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew
EMENDI
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27 ta' Frar 2019
40k  608k  61k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima VIII – L-Ombudsman Ewropew
EMENDI
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27 ta' Frar 2019
76k  658k  67k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima IV – Il-Qorti tal-Ġustizzja
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27 ta' Frar 2019
54k  632k  65k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima V – Il-Qorti tal-Awdituri
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6 ta' Marzu 2019
38k  605k  56k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017, Taqsima II – Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27 ta' Frar 2019
46k  696k  56k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Impriża Konġunta Clean Sky 2 għas-sena finanzjarja 2017
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27 ta' Frar 2019
1285k  2207k  247k 
Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond ta' Koeżjoni
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27 ta' Frar 2019
88k  598k  71k 
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali Proċeduri mhux legislattivi
RAPPORT li fih mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Sħubija Volontarja bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam dwar l-infurzar tal-liġi, it-tmexxija u l-kummerċ fis-settur forestali
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26 ta' Frar 2019
22k  572k  53k 
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern Proċedura ta' konsultazzjoni
RAPPORT dwar l-abbozz ta' deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill dwar il-varar fir-Renju Unit tal-iskambju awtomatizzat ta' data fir-rigward ta' data dwar id-DNA
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26 ta' Frar 2019
78k  595k  67k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar ir-Rapport tal-Kummissjoni tal-2018 dwar it-Turkija
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali