Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4 ta' Marzu 2019
116k  753k  75k 
Kumitat għall-Iżvilupp
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel
Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT Rapport strateġiku annwali dwar l-implimentazzjoni u t-twettiq tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli (SDGs)
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4 ta' Marzu 2019
141k  834k  84k 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2019
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4 ta' Marzu 2019
81k  737k  71k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ferrovjarja Ewropea (ERA) (li issa saret l-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji) għas-sena finanzjarja 2017
EMENDI
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7 ta' Marzu 2019
80k  611k  67k 
Kumitat għall-Affarijiet Barranin Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà dwar il-Proposta tar-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, lill-Kunsill għal Deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi
EMENDI
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4 ta' Marzu 2019
430k  1223k  147k 
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027) u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1295/2013
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4 ta' Marzu 2019
71k  722k  66k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Eurojust għas-sena finanzjarja 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4 ta' Marzu 2019
75k  730k  66k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (qabel l-1 ta' Mejju 2017: Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija) għas-sena finanzjarja 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4 ta' Marzu 2019
85k  753k  64k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) għas-sena finanzjarja 2017
EMENDI
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4 ta' Marzu 2019
50k  694k  58k 
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit Proċedura ta' kwittanza
RAPPORT dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) għas-sena finanzjarja 2017
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4 ta' Marzu 2019
739k  1712k  191k 
Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar rekwiżiti tal-approvazzjoni tat-tip għall-vetturi motorizzati u l-karrijiet tagħhom, kif ukoll għas-sistemi, għall-komponenti u għall-unitajiet tekniċi separati maħsubin għat-tali vetturi, fir-rigward tas-sikurezza ġenerali tagħhom u tal-protezzjoni tal-okkupanti tal-vetturi u l-utenti vulnerabbli tat-triq, li jemenda r-Regolament (UE) 2018/... u jħassar ir-Regolamenti (KE) Nru 78/2009, (KE) Nru 79/2009 u (KE) Nru 661/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Avviż legali