Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27 februari 2019
46k  375k  59k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VI – Europees Economisch en Sociaal Comité
AMENDEMENTEN
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27 februari 2019
41k  366k  60k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling VIII - Europese Ombudsman
AMENDEMENTEN
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27 februari 2019
77k  513k  69k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling IV – Hof van Justitie
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27 februari 2019
55k  385k  66k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling V - Rekenkamer
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6 maart 2019
38k  365k  60k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017, afdeling II - Europese Raad en Raad
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27 februari 2019
46k  287k  60k 
Commissie begrotingscontrole Kwijtingsprocedure
VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de Gemeenschappelijke Onderneming Clean Sky 2 (SKY2) voor het begrotingsjaar 2017
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27 februari 2019
1277k  1847k  313k 
Commissie regionale ontwikkeling Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27 februari 2019
89k  416k  67k 
Commissie internationale handel Niet-wetgevingshandelingen
VERSLAG met een niet-wetgevingsontwerpresolutie over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26 februari 2019
22k  346k  55k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Raadplegingsprocedure
VERSLAG over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van DNA-gegevens in het Verenigd Koninkrijk
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26 februari 2019
79k  491k  63k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over het Commissieverslag 2018 over Turkije
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling