Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27 februarie 2019
46k  529k  60k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VI - Comitetul Economic și Social European
AMENDAMENTE
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27 februarie 2019
41k  514k  56k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VIII - Ombudsmanul European
AMENDAMENTE
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27 februarie 2019
77k  568k  72k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IV - Curtea de Justiție
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27 februarie 2019
54k  539k  62k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea V - Curtea de Conturi
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6 martie 2019
38k  582k  62k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea II - Consiliul European și Consiliul
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27 februarie 2019
47k  606k  61k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune Clean Sky 2 aferent exercițiului financiar 2017
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27 februarie 2019
1277k  2067k  322k 
Comisia pentru dezvoltare regională Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27 februarie 2019
89k  580k  70k 
Comisia pentru comerț internațional Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT conținând o propunere de rezoluție fără caracter legislativ referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernanța și schimburile comerciale în sectorul forestier
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26 februarie 2019
22k  490k  55k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura de consultare
RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Regatul Unit
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26 februarie 2019
80k  634k  67k 
Comisia pentru afaceri externe Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la Raportul Comisiei pe 2018 privind Turcia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică