Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26 februarie 2019
138k  725k  87k 
Comisia pentru comerț internațional Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 978/2012 privind SGP
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26 februarie 2019
681k  1445k  211k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor, a instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și vize
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26 februarie 2019
207k  921k  110k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la rapoartele speciale ale Curții de Conturi în cadrul procedurii de descărcare de gestiune a Comisiei pentru exercițiul financiar 2017
AMENDAMENTE
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26 februarie 2019
113k  586k  72k 
Comisia pentru bugete
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Procedura de aprobare
RAPORT INTERIMAR referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind înființarea Fondului Monetar European
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22 februarie 2019
242k  914k  132k 
Comisia pentru industrie, cercetare și energie Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența consumului de combustibil și alți parametri esențiali și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1222/2009
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22 februarie 2019
36k  511k  52k 
Comisia pentru dezvoltare regională Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele destinate alocării specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor
ERATE
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22 februarie 2019
661k  1407k  203k 
Comisia pentru industrie, cercetare și energie Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Centrului de competențe european industrial, tehnologic și de cercetare în materie de securitate cibernetică și a Rețelei de centre naționale de coordonare
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22 februarie 2019
94k  584k  66k 
Comisia pentru comerț internațional Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Vietnam privind asigurarea respectării legislației, guvernarea și schimburile comerciale în sectorul forestier
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21 februarie 2019
30k  587k  75k 
Comisia pentru cultură și educație Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor pentru continuarea activităților de mobilitate în scopul învățării aflate în curs de desfășurare în cadrul programului Erasmus+ în contextul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană
AMENDAMENTE
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21 februarie 2019
26k  502k  54k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Regatul Norvegiei, Republica Islanda, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte, privind participarea acestor state în cadrul Agenției Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică