Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.831v02-00   A8-0080/2019
21 februarie 2019
65k  543k  68k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să devină parte, în interesul Uniunii Europene, la Convenția Consiliului Europei privind o abordare integrată în materie de siguranță, securitate și servicii la meciurile de fotbal și la alte evenimente sportive (CETS nr. 218)
Michaela Šojdrová
PE 627.916v02-00   A8-0079/2019
15 februarie 2019
962k  1803k  277k 
Comisia pentru cultură și educație Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Corpul european de solidaritate” și de abrogare a [Regulamentului privind Corpul european de solidaritate] și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014
Carlos Coelho
PE 628.683v02-00   A8-0078/2019
14 februarie 2019
1077k  1585k  232k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Regulamentului (CE) nr. 810/2009, a Regulamentului (UE) nr. 2017/2226, a Regulamentului (UE) nr. 2016/399, a Regulamentului XX/2018 [Regulamentul privind interoperabilitatea] și a Deciziei 2004/512/CE și de abrogare a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului
AMENDAMENTE
Brando Benifei
PE 631.795v03-00   A8-0077/2019
12 februarie 2019
149k  733k  92k 
Comisia pentru afaceri externe Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la situația de după Primăvara arabă: calea de urmat pentru regiunea MENA
Roberta Metsola
PE 630.451v02-00   A8-0076/2019
12 februarie 2019
2331k  287k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Acțiunii comune nr. 98/700/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului
Soraya Post
PE 630.661v02-00   A8-0075/2019
11 februarie 2019
57k  676k  58k 
Comisia pentru afaceri externe Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la construirea capacității UE de prevenire a conflictelor și de mediere
AMENDAMENTE
Juan Fernando López Aguilar
PE 631.796v02-00   A8-0074/2019
11 februarie 2019
42k  525k  57k 
Comisia pentru afaceri externe Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul de asociere dintre UE și Monaco, Andorra și San Marino
AMENDAMENTE
Sandra Kalniete
PE 630.526v02-00   A8-0073/2019
8 februarie 2019
76k  706k  62k 
Comisia pentru afaceri externe Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la situația relațiilor politice dintre UE și Rusia
ERATE
AMENDAMENTE
Ramona Nicole Mănescu
PE 629.670v02-00   A8-0072/2019
8 februarie 2019
57k  612k  62k 
Comisia pentru afaceri externe Proceduri fără caracter legislativ
RAPORT INTERIMAR referitor la proiectul de decizie a Consiliului și Comisiei privind încheierea de către Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice a Acordului de parteneriat și cooperare între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Turkmenistan, pe de altă parte
Klaus Buchner
PE 634.545v02-00   A8-0071/2019
8 februarie 2019
28k  500k  54k 
Comisia pentru comerț internațional Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului prin acordarea unei autorizații generale de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
ERATE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică