Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Nagy
PE 632.901v02-00   A8-0070/2019
7 februarie 2019
39k  517k  59k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal
Dennis de Jong
PE 625.589v03-00   A8-0069/2019
7 februarie 2019
98k  754k  92k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării pentru perioada 2021-2027 („programul Pericles IV”)
AMENDAMENTE
Heidi Hautala , Josef Weidenholzer
PE 630.382v02-00   A8-0068/2019
6 februarie 2019
1290k  197k 
Comisia pentru afaceri juridice
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Justiție”
AMENDAMENTE
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 632.765v03-00   A8-0067/2019
6 februarie 2019
36k  522k  57k 
Comisia pentru comerț internațional Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordurilor în domeniu în temeiul articolului XXI din Acordul General privind Comerțul cu Servicii cu Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Teritoriul vamal distinct Taiwan, Penghu, Kinmen și Matsu (Taipeiul chinez), Columbia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japonia, Republica Coreea, Noua Zeelandă, Filipine, Elveția și Statele Unite, cu privire la ajustările compensatorii necesare rezultând din aderarea la Uniunea Europeană a Cehiei, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Ungariei, a Maltei, a Austriei, a Poloniei, a Sloveniei, a Slovaciei, a Finlandei și a Suediei
Inma Rodríguez-Piñero
PE 622.187v02-00   A8-0066/2019
6 februarie 2019
39k  521k  57k 
Comisia pentru comerț internațional Proceduri fără caracter legislativ
RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia, a unui al treilea protocol adițional la Acordul de parteneriat economic, de coordonare politică și de cooperare între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite Mexicane, pe de altă parte, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană
Sylvia-Yvonne Kaufmann
PE 632.944v03-00   A8-0065/2019
6 februarie 2019
35k  516k  56k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura de consultare
RAPORT referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a încheierii de către Eurojust a Acordului de cooperare dintre Eurojust și Georgia
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra
PE 630.376v02-00   A8-0064/2019
5 februarie 2019
167k  919k  110k 
Comisia pentru control bugetar Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului UE de luptă antifraudă
AMENDAMENTE
Isabella De Monte
PE 634.477v01-00   A8-0063/2019
4 februarie 2019
592k  76k 
Comisia pentru transport și turism Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
AMENDAMENTE
Pavel Telička
PE 634.475v01-00   A8-0062/2019
4 februarie 2019
63k  628k  84k 
Comisia pentru transport și turism Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune care asigură conectivitatea aeriană de bază în ceea ce privește retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune
AMENDAMENTE
Kosma Złotowski
PE 634.467v01-00   A8-0061/2019
4 februarie 2019
42k  597k  70k 
Comisia pentru transport și turism Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană
AMENDAMENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică