Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eleni Theocharous , Francisco de Paula Gambus Millet
PE 632.977v02-00   A8-0160/2019
4 martie 2019
118k  717k  84k 
Comisia pentru dezvoltare
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT Raportul anual strategic privind punerea în aplicare și realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)
AMENDAMENTE
Tom Vandenkendelaere
PE 630.674v02-00   A8-0159/2019
4 martie 2019
141k  805k  96k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2019
Petri Sarvamaa
PE 626.803v02-00   A8-0158/2019
4 martie 2019
82k  647k  71k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene a Căilor Ferate (acum Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate) aferent exercițiului financiar 2017
AMENDAMENTE
Hilde Vautmans
PE 629.525v03-00   A8-0157/2019
7 martie 2019
81k  595k  70k 
Comisia pentru afaceri externe Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la recomandarea Parlamentului European adresată Consiliului și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, cu sprijinul Comisiei, către Consiliu de decizie a Consiliului de instituire a Instrumentului european pentru pace
AMENDAMENTE
Silvia Costa
PE 625.219v02-00   A8-0156/2019
4 martie 2019
418k  1169k  171k 
Comisia pentru cultură și educație Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Europa creativă” (2021-2027) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1295/2013
Petri Sarvamaa
PE 626.810v02-00   A8-0155/2019
4 martie 2019
71k  625k  69k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Eurojust aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.811v02-00   A8-0154/2019
4 martie 2019
75k  631k  63k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) (înainte de 1 mai 2017: Oficiul European de Poliție) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.813v02-00   A8-0153/2019
4 martie 2019
86k  655k  67k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) aferent exercițiului financiar 2017
AMENDAMENTE
Petri Sarvamaa
PE 626.798v02-00   A8-0152/2019
4 martie 2019
51k  599k  63k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Institutului European de Inovare și Tehnologie (EIT) aferent exercițiului financiar 2017
Róża Thun und Hohenstein
PE 629.496v02-00   A8-0151/2019
4 martie 2019
749k  1664k  262k 
Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele pentru omologarea de tip a autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate unor astfel de vehicule, în ceea ce privește siguranța generală a acestora și protecția ocupanților vehiculului și a utilizatorilor vulnerabili ai drumurilor, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 2018/... și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 78/2009, (CE) nr. 79/2009 și (CE) nr. 661/2009
AMENDAMENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică