Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Petri Sarvamaa
PE 626.788v02-00   A8-0120/2019
28 februarie 2019
84k  647k  63k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.786v02-00   A8-0119/2019
28 februarie 2019
72k  626k  59k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) aferent exercițiului financiar 2017
Martina Dlabajová
PE 626.834v02-00   A8-0118/2019
28 februarie 2019
87k  651k  71k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune SESAR aferent exercițiului financiar 2017
Miguel Viegas
PE 626.672v03-00   A8-0117/2019
28 februarie 2019
48k  697k  60k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedura de consultare
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare)
Arndt Kohn
PE 626.824v02-00   A8-0116/2019
28 februarie 2019
63k  546k  65k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea IX - Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
Monika Hohlmeier
PE 630.441v02-00   A8-0115/2019
28 februarie 2019
1179k  180k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru securitate internă
Petri Sarvamaa
PE 626.784v02-00   A8-0114/2019
28 februarie 2019
46k  596k  61k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Oficiului Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice (OAREC) aferent exercițiului financiar 2017
Petri Sarvamaa
PE 626.783v02-00   A8-0113/2019
28 februarie 2019
46k  598k  61k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) aferent exercițiului financiar 2017
Iskra Mihaylova
PE 633.050v02-00   A8-0112/2019
28 februarie 2019
24k  508k  54k 
Comisia pentru dezvoltare regională Procedura de consultare
RAPORT referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 940/2014/UE în ceea ce privește produsele care pot beneficia de o scutire sau de o reducere a taxelor de andocare
Milan Zver
PE 625.220v03-00   A8-0111/2019
4 martie 2019
926k  1815k  288k 
Comisia pentru cultură și educație Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului „Erasmus”, programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013
AMENDAMENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică