Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Inés Ayala Sender
PE 626.769v02-00   A8-0110/2019
28 februarie 2019
486k  1272k  204k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea III – Comisia și agențiile executive
Arndt Kohn
PE 626.817v02-00   A8-0109/2019
28 februarie 2019
78k  572k  78k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea X - Serviciul European de Acțiune Externă
AMENDAMENTE
Claudia Schmidt
PE 626.836v02-00   A8-0108/2019
27 februarie 2019
348k  851k  119k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea I – Parlamentul European
Marco Valli
PE 626.825v03-00   A8-0107/2019
27 februarie 2019
134k  809k  92k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului celui de al optulea, al nouălea, al zecelea și al unsprezecelea Fond european de dezvoltare aferent exercițiului financiar 2017
AMENDAMENTE
Miriam Dalli
PE 629.652v02-00   A8-0106/2019
27 februarie 2019
864k  1649k  251k 
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație
Martina Dlabajová
PE 626.832v02-00   A8-0105/2019
27 februarie 2019
50k  605k  56k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen 2” aferent exercițiului financiar 2017
Martina Dlabajová
PE 626.833v02-00   A8-0104/2019
27 februarie 2019
53k  605k  60k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (IMI 2) aferent exercițiului financiar 2017
Martina Dlabajová
PE 626.826v02-00   A8-0103/2019
27 februarie 2019
47k  597k  63k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune pentru bioindustrii aferent exercițiului financiar 2017
Martina Dlabajová
PE 626.828v03-00   A8-0102/2019
7 martie 2019
45k  593k  60k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului întreprinderii comune ECSEL aferent exercițiului financiar 2017
Arndt Kohn
PE 626.822v02-00   A8-0101/2019
27 februarie 2019
50k  532k  62k 
Comisia pentru control bugetar Procedura de descărcare de gestiune
RAPORT referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2017, secțiunea VII - Comitetul Regiunilor
AMENDAMENTE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică