Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Esther Herranz García
PE 627.760v03-00   A8-0200/2019
23. maja 2019
4949k  5522k  887k 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta
NAPAKE
Ulrike Müller
PE 629.392v02-00   A8-0199/2019
15. maja 2019
946k  1715k  218k 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013
NAPAKE
Eric Andrieu
PE 623.922v02-00   A8-0198/2019
7. maja 2019
1856k  2254k  281k 
Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja Redni zakonodajni postopek
POROČILO predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov
Jean Arthuis
PE 634.809v02-00   A8-0197/2019
11. aprila 2019
28k  503k  53k 
Odbor za proračun Postopek odobritve
PRIPOROČILO o osnutku uredbe Sveta o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Evropske unije za leto 2019 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije
Ignazio Corrao
PE 634.718v02-00   A8-0196/2019
11. aprila 2019
34k  512k  54k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Protokola k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Dansko o merilih in mehanizmih za določitev države, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, vložene na Danskem ali v kateri koli drugi državi članici Evropske unije, in o „Eurodacu“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije, v zvezi z dostopom do sistema Eurodac za namene kazenskega pregona
Indrek Tarand
PE 636.349v03-00   A8-0195/2019
10. aprila 2019
71k  663k  60k 
Odbor za proračunski nadzor Nezakonodajni postopki
POROČILO o imenovanju Ivane Maletić za članico Računskega sodišča
Indrek Tarand
PE 636.163v02-00   A8-0194/2019
10. aprila 2019
74k  628k  66k 
Odbor za proračunski nadzor Nezakonodajni postopki
POROČILO o imenovanju Viorela Ştefana za člana Računskega sodišča
Daniel Dalton
PE 633.042v02-00   A8-0193/2019
9. aprila 2019
900k  1646k  205k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin
Claude Moraes
PE 637.525v02-00   A8-0192/2019
9. aprila 2019
28k  564k  55k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Postopek posvetovanja
POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o pravosodnem sodelovanju v kazenskih zadevah med Eurojustom in Kraljevino Dansko s strani Eurojusta
Jozo Radoš
PE 636.202v02-00   A8-0191/2019
9. aprila 2019
35k  512k  57k 
Odbor za promet in turizem Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Republike Filipini o nekaterih vidikih zračnega prometa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo