Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Christofer Fjellner
PE 630.395v02-00   A8-0090/2019
26. februarja 2019
128k  627k  78k 
Odbor za mednarodno trgovino Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o izvajanju Uredbe (EU) št. 978/2012 o shemi splošnih tarifnih preferencialov (GSP)
Tanja Fajon
PE 629.515v02-00   A8-0089/2019
26. februarja 2019
636k  1356k  197k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja
Inés Ayala Sender
PE 626.770v04-00   A8-0088/2019
26. februarja 2019
183k  887k  93k 
Odbor za proračunski nadzor Postopek podelitve razrešnice
POROČILO o posebnih poročilih Evropskega računskega sodišča v okviru razrešnice Komisiji za leto 2017
PRED. SPREM.
Vladimír Maňka , Pedro Silva Pereira
PE 630.626v02-00   A8-0087/2019
26. februarja 2019
111k  587k  68k 
Odbor za proračun
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Postopek odobritve
VMESNO POROČILO o predlogu uredbe Sveta o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada
Michał Boni
PE 625.429v02-00   A8-0086/2019
22. februarja 2019
234k  827k  126k 
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge bistvene parametre ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1222/2009
Iskra Mihaylova
PE 636.100v01-00   A8-0085/2019
22. februarja 2019
34k  576k  60k 
Odbor za regionalni razvoj Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za posebno dodelitev za pobudo za zaposlovanje mladih
NAPAKE
Julia Reda
PE 631.940v02-00   A8-0084/2019
22. februarja 2019
627k  1352k  154k 
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Evropskega industrijskega, tehnološkega in raziskovalnega strokovnega centra za kibernetsko varnost ter mreže nacionalnih koordinacijskih centrov
Heidi Hautala
PE 627.758v02-00   A8-0083/2019
22. februarja 2019
92k  577k  64k 
Odbor za mednarodno trgovino Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnam o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov
Bogdan Andrzej Zdrojewski
PE 634.693v02-00   A8-0082/2019
21. februarja 2019
28k  582k  74k 
Odbor za kulturo in izobraževanje Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti znotraj programa Erasmus+ v okviru izstopa Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (Združeno kraljestvo) iz Evropske unije
PRED. SPREM.
Monica Macovei
PE 628.572v02-00   A8-0081/2019
21. februarja 2019
25k  498k  54k 
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve Nezakonodajni postopki
PRIPOROČILO o sklepu Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, dogovora med Evropsko unijo na eni strani ter Kraljevino Norveško, Republiko Islandijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn na drugi strani o sodelovanju navedenih držav pri Evropski agenciji za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravno obvestilo