Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
József Szájer
PE 637.548v01-00   A8-0190/2019
9 april 2019
3142k  505k 
Utskottet för rättsliga frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Danuta Maria Hübner
PE 637.470v01-00   A8-0189/2019
8 april 2019
33k  426k  57k 
Utskottet för konstitutionella frågor Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till rådets beslut om ändring av Europeiska investeringsbankens stadga
Christian Ehler
PE 637.502v02-00   A8-0188/2019
5 april 2019
21k  342k  54k 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationens regering
Virginie Rozière
PE 637.267v02-00   A8-0187/2019
3 april 2019
86k  406k  59k 
Utskottet för rättsliga frågor Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till Genèveakten inom Lissabonöverenskommelsen om ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar
Eleonora Forenza
PE 636.295v02-00   A8-0186/2019
3 april 2019
62k  460k  59k 
Utskottet för internationell handel Icke-lagstiftningsförfaranden
REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver
Angel Dzhambazki
PE 634.554v02-00   A8-0185/2019
2 april 2019
14k  248k  45k 
Utskottet för rättsliga frågor Immunitet
BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Georgios Epitideios immunitet
Angel Dzhambazki
PE 634.551v02-00   A8-0184/2019
2 april 2019
14k  248k  45k 
Utskottet för rättsliga frågor Immunitet
BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Eleftherios Synadinos immunitet
Angel Dzhambazki
PE 634.552v02-00   A8-0183/2019
2 april 2019
14k  248k  46k 
Utskottet för rättsliga frågor Immunitet
BETÄNKANDE om begäran om upphävande av Lampros Fountoulis immunitet
Vladimír Maňka
PE 636.229v02-00   A8-0182/2019
25 mars 2019
874k  1176k  151k 
Budgetutskottet Budgetförfarande
BETÄNKANDE om beräkning av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2020
ERRATA
Mirosław Piotrowski
PE 628.433v03-00   A8-0181/2019
25 mars 2019
43k  370k  56k 
Utskottet för regional utveckling Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande