Reports of the European Parliament
10,071 result(s) found for ""  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Arndt Kohn
PE 626.821v03-00   A8-0100/2019
27 februari 2019
45k  371k  59k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VI – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Arndt Kohn
PE 626.823v02-00   A8-0099/2019
27 februari 2019
41k  364k  61k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt VIII – Europeiska ombudsmannen
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Arndt Kohn
PE 626.818v02-00   A8-0098/2019
27 februari 2019
75k  400k  70k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt IV – domstolen
Arndt Kohn
PE 626.820v02-00   A8-0097/2019
27 februari 2019
55k  380k  66k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt V – revisionsrätten
Arndt Kohn
PE 626.816v03-00   A8-0096/2019
6 mars 2019
38k  363k  60k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017, avsnitt II – Europeiska rådet och rådet
Martina Dlabajová
PE 626.827v02-00   A8-0095/2019
27 februari 2019
46k  286k  60k 
Budgetkontrollutskottet Ansvarsfrihetsförfarande
BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma företaget Clean Sky 2 för budgetåret 2017
Andrea Cozzolino
PE 627.935v02-00   A8-0094/2019
27 februari 2019
1233k  1758k  304k 
Utskottet för regional utveckling Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden
Heidi Hautala
PE 632.005v02-00   A8-0093/2019
27 februari 2019
88k  416k  66k 
Utskottet för internationell handel Icke-lagstiftningsförfaranden
BETÄNKANDE med ett förslag till resolution som inte avser lagstiftning om utkastet till rådets beslut om ingående av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog
Branislav Škripek
PE 634.694v02-00   A8-0092/2019
26 februari 2019
22k  414k  55k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Samrådsförfarandet
BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Förenade kungariket
Kati Piri
PE 630.524v02-00   A8-0091/2019
26 februari 2019
78k  380k  60k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om kommissionens rapport för 2018 om Turkiet
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande